Stomatološka ordinacija

dr Srđan Maletin

Novi Sad

Osmehnite se!

Na pravom ste mestu.

Profesionalnsot

Profesionalnost

Strucnost

Stručnost

Full-Image-Travel-Template-Visit-Los-Angeles

Iskustvo

Prijatno okruzenje

Prijatno okruženje

Stomatolog-Novi-Sad-Srdjan-Maletin-o-nama

O nama

Profesionalnost, stručnost, znanje i prijatno okruženje čine našu stomatološku ordinaciju pravim izborom za vaše zdrave i lepe zube.

Stomatološka ordinacija DR SRĐAN MALETIN sa svojim timom je na usluzi pacijentima kako bi boravak u ordinaciji bio jedinstveno lep i prijatan doživljaj.

Dr Srdjan maletin Logo White

Pregršt znanja i ljubavi
prema stomatologiji

Upoznajte naš tim

koji brine o vašem osmehu

Dr spec Srđan Maletin

 • Rođen je 1985. godine u Novom Sadu.
 • Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završio je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,10. Diplomski rad pod nazivom “Anafilaktički šok” odbranio je sa najvišom ocenom 10.
 • Specijalista je iz oblasti Oralne hirurgije od 2018. godine. Specijalistički ispiti položio je sa najvišom ocenom.
 • Aktivan je učesnik domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova i edukativnih kurseva.
 • Od 2012. godine je na poziciji osnivača stomatološke ordinacije DR SRĐAN MALETIN.
 • Bavi se oblastima implantologije, oralne hirurgije i restauartivne stomatologije.
dr-Srdjan-Maletin-Stomatolog
Aleksandra-Maletin-Stomatoloska-ordinacija-Maletin-Novi-Sad

prof. doc. dr sci stom Aleksandra Maletin

 • Rođena je 1979. godine u Novom Sadu.
 • Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,35.
 • Specijalista je iz oblasti Stomatološke protetike od 2012. godine. Specijalistički ispiti položila je sa najvišom ocenom.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj stepena efikasnosti polimerizacije cemenata na bazi smola na retenciju kompozitnih kanalnih kočića” odbranila je 2014. godine sa najvišom ocenom 10.
 • Od 2007. godine zaposlena je na Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, trenutno u zvanju vanrednog profesora
  .
 • Autor je i koautor u više od 100 radova publikovanih u domaćim i međunarodnim časopisima, prezentovanim na domaćim i internacionalnim naučnim i stručnim skupovima.
 • U stomatološkoj ordinaciji DR SRĐAN MALETIN bavi se procedurama iz oblasti estetske i restaurativne stomatologije.
Dr Srdjan maletin Logo White

Doživite prijatan i lep boravak u našoj ordinaciji.

Pre i posle

Za nas nema nerešivih situacija!

Dokumentovali smo neke od naših stomatoloških intervencija. Zabeleženo stanje pre i posle uliva poverenje za svakog našeg pacijenta.

Više fotografija možete pogledati na stranici pre i posle.

Pre Posle
Dr Srdjan Maletin Stomatolog Logo Mobile

Zakažite svoj terimin:

Dr Srdjan Maletin Stomatolog Logo Mobile

Kontakt informacije

Popunite formalar i sačekajte poziv od nas.