Cenovnik

Stomatološka ordinacija

dr Srđan Maletin

Osmehnite se!

Na pravom ste mestu.

Profesionalnsot

Profesionalnost

Strucnost

Stručnost

Full-Image-Travel-Template-Visit-Los-Angeles

Iskustvo

Prijatno okruzenje

Prijatno okruženje

Cenovnik stomatoloških usluga

 • 1. Pregled sa pisanim izveštajem 2000 RSD
 • 2. Ukazivanje prve pomoći 2000 RSD
 • 3. Rutinska ekstrakcija zuba 2500 RSD
 • 4. Komplikovana ekstrakcija zuba 3500 RSD
 • 5. Hirurška ekstrakcija zaostalog korena zuba 12000 RSD
 • 6. Hirurška ekstrakcija zuba I 10000 RSD
 • 7. Hirurška ekstrakcija zuba II 12000 RSD
 • 8. Terapija alveolitisa 1000 RSD
 • 11. Uklanjanje kamenca i dent. plaka u 1 vilici 2000 RSD
 • 12. Uklanjanje kamenca i dent. plaka u obe vilice 2500 RSD
 • 13. Obrada parodontalnog džepa 1000 RSD
 • 14. Kompozitni ispun-I klasa 2500 RSD
 • 15. Kompozitni ispun-II klasa 3000 RSD
 • 16. Kompozitni ispun-III klasa 3500 RSD
 • 17. Kompozitni ispun-IV klasa 2500 RSD
 • 18. Kom. ispun-V klasa na prednjim zubima 1200 RSD
 • 19. Kom. ispun-V klasa na bocnim zubima 1700 RSD
 • 20. Kompozitni ispun-MOD klasa 3500 RSD
 • 23. Faseta od kompozitnog materijala 5000 RSD
 • 24. Prekrivanje pulpe 500 RSD
 • 25. Mašinska obrada kanala I 2000 RSD
 • 26. Mašinska obrada kanala II 3000 RSD
 • 27. Vitalna ekst. pulpe-jednokoreni zub 1000 RSD
 • 28. Vitalna ekst. pulpe-dvokoreni zub 1800 RSD
 • 29. Vitalna ekst. pulpe-trokoreni zub 2500 RSD
 • 30. Mortalna ekst. pulpe-jednokoreni zub 2000 RSD
 • 31. Mortalna ekst. pulpe-dvokoreni zub 3000 RSD
 • 32. Mortalna ekst. pulpe-trokoreni zub 4000 RSD
 • 33. Terapija inficiranog kanala po poseti 1000 RSD
 • 34. Preventivno zalivanje fisura 1000 RSD
 • 35. Livena nadogradnja-jednokoreni zub 4000 RSD
 • 36. Livena nadogradnja-višekoreni zub 5000 RSD
 • 37. Kompozitni kanalni kočić 5000 RSD
 • 38. Metalokeramička krunica 1 14000 RSD
 • 39. Metalokeramička krunica 2 12000 RSD
 • 41. Frezovana metalokeramička krunica 12000 RSD
 • 42. Privremena krunica 2000 RSD
 • 43. Privremeni most 10000 RSD
 • 44. Skidanje stare metalokeramičke krunice 1000 RSD
 • 45. Bezmetalna keramička krunica 28000 RSD
 • 46. Keramička faseta 25000 RSD
 • 47. Totalna proteza 36000 RSD
 • 48. Parcijalna pločasta proteza 36000 RSD
 • 49. Parcijalna skeletirana proteza 50000 RSD
 • 50. Parcijalna skel. proteza sa atečmenima 80000 RSD
 • 51. Podlaganje proteze 7000 RSD
 • 52. Reparatura proteze 3500 RSD
 • 53. Peskiranje zuba 3500 RSD
 • 54. Vezni elementi proteze 6000 RSD
 • 55. Analiza 3D snimka uz pisani izveštaj 6000 RSD
 • 56. Implant Ires 36000 RSD
 • 57. Implant Implant direct 54000 RSD
 • 58. Implant Strauman 78000 RSD
 • 59. Nivelacija kostanog grebena 12000 RSD
 • 60. I Apikotomija 12000 RSD
 • 61. II Apikotomija 14000 RSD
 • 62. III Apikotomija 18000 RSD
 • 63. Režanj operacija 24000 RSD
 • 64. Gingivektomija jedne vilice 12000 RSD
 • 65. Abatment 18000 RSD
 • 66. Kruna na implantu 18000 RSD
 • 67. Kruna na implantu 30000 RSD
 • 68. Kruna na iplantu na šrafljenje 36000 RSD
 • 69. Proteza nošena na dva implanta 108000 RSD
 • 70. Proteza nošena na tri implanta 126000 RSD
 • 71. Proteza nošena na četiri implanta 144000 RSD
 • 72. Sinus lift I 24000 RSD
 • 73. Sinus lift II 48000 RSD
 • 74. Sinus lift III 72000 RSD
 • 75. Mekotkivna hirurgija I 6000 RSD
 • 76. Mekotkivna hirurgija II 12000 RSD
 • 77. Mekotkivna hir III 24000 RSD
 • 78. Lečenje mobilnim aparatom 36000 RSD
 • 79. Lečenje fiksnim ortodontskim aparatom I 120000 RSD
 • 80. Lečenje fiksnim ortodontskim aparatom II 145000 RSD
 • 81. Lečenje fiksnim ortodontskim aparatom III 180000 RSD
 • 82. Beljenje zuba (po vilici) 12000 RSD
 • 83. Štitinik za zube I 6000 RSD
 • 84. Štitinik za zube II 8400 RSD
 • 85. Retiner I 3600 RSD
 • 86. Retiner II 4800 RSD
 • 87. Retiner III 6000 RSD