Naš tim

Stomatološka ordinacija

dr Srđan Maletin

Pregršt znanja i ljubavi

prema stomatologiji!

Profesionalnsot

Profesionalnost

Strucnost

Stručnost

Full-Image-Travel-Template-Visit-Los-Angeles

Iskustvo

Prijatno okruzenje

Prijatno okruženje

Upoznajte naš tim

koji brine o vašem osmehu

Dr spec Srđan Maletin

 • Rođen je 1985. godine u Novom Sadu.
 • Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završio je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,10. Diplomski rad pod nazivom “Anafilaktički šok” odbranio je sa najvišom ocenom 10.
 • Specijalista je iz oblasti Oralne hirurgije od 2018. godine. Specijalistički ispiti položio je sa najvišom ocenom.
 • Aktivan je učesnik domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova i edukativnih kurseva.
 • Od 2012. godine je na poziciji osnivača stomatološke ordinacije DR SRĐAN MALETIN.
 • Bavi se oblastima implantologije, oralne hirurgije i restauartivne stomatologije.
dr-Srdjan-Maletin-Stomatolog
Aleksandra-Maletin-Stomatoloska-ordinacija-Maletin-Novi-Sad

prof. doc. dr sci stom Aleksandra Maletin

 • Rođena je 1979. godine u Novom Sadu.
 • Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,35.
 • Specijalista je iz oblasti Stomatološke protetike od 2012. godine. Specijalistički ispiti položila je sa najvišom ocenom.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj stepena efikasnosti polimerizacije cemenata na bazi smola na retenciju kompozitnih kanalnih kočića” odbranila je 2014. godine sa najvišom ocenom 10.
 • Od 2007. godine zaposlena je na Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, trenutno u zvanju vanrednog profesora.
 • Autor je i koautor u više od 100 radova publikovanih u domaćim i međunarodnim časopisima, prezentovanim na domaćim i internacionalnim naučnim i stručnim skupovima.
 • U stomatološkoj ordinaciji DR SRĐAN MALETIN bavi se procedurama iz oblasti estetske i restaurativne stomatologije.

Andrea Pastonjicki

 • Rođena je 1998. godine u Novom Sadu.
 • Završila je srednju medicinski školu Hipokrat 2017. godine kao odličan đak.
 • Trenutno je na studijama na Visokoj strukovnoj školi ICEPS, smer  radiologija
 • U ordinaciji DR SRĐAN MALETIN je na poziciji stomatološka sestra-tehničar.
Dr-Andrea-Pastonjicki
Adriana-Pastonjicki

dr Adriana Pastonjicki

 • Rođena je 1995. godine u Novom Sadu.
 • Gimnaziju „Svetozar Marković“ završila je 2014. godine kao odličan đak.
 • Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, integrisane akademske studije stomatologije, 2020. godine.
 • Diplomski rad pod nazivom „Primena metode elektrospininga u svrhu poboljšanja mehaničkih svojstava dentalnih kompozitnih materijala“ odbranila je sa najvišom ocenom 10.
 • U stomatološkoj ordinaciji DR SRĐAN MALETIN bavi se procedurama iz oblasti konzervativne stomatologije, endodontske terapije i beljenja zuba.

Ana Mustafić

Ana Mustafić

 • Rođena je 1998. godine u Liverpulu, Australija.
 • Završila je srednju medicinsku školu 7. april 2017. godine kao vukovac
 • 2017. upisuje studije dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu.
 • Apsolvent dentalne medicine na stručnoj praksi.
Ana-Mustafic
Dr Srdjan Maletin Stomatolog Logo Mobile
Dr Srdjan Maletin Stomatolog Logo Mobile

Kontakt informacije

Popunite formalar i sačekajte poziv od nas.